STYLE FOR LIFE WEBSHOP & HEMSIDE

23 oktober 2015

DEN STORE FASANJAKTEN DAG 2

I dag har filmingen foregått ute med tema DEN STORE FASANJAKTEN. Av ulike typer jakt er fasanjakt jaktens Rolls Royce. Her gjelder det å gjöre ting riktig. Samspillet mellom hunder, hundeförere, jegere og fotograf blir satt på sin pröve. Alt må funke. Vi har fått låne en av norges beste stående fuglehunder, pointeren Lux (eid av Siri og Hans Simensen), så det skal ikke stå på å finne fugl. Akkurat nå gjennomsökes jorder og skoger for fasaner. Hundeförerne fölger sine hunder tett på og bak går skytterne som hele tiden må väre oppmerksomme og klar for skuddsituasjoner. Og dette skal fotografen klare å fange på film. Ikke så lett skulle jeg tro, da det ikke er så enkelt å gjöre repetisjoner. Men fotografen er selv en erfaren jeger så han vet vel at dette kan ta sin tid. Å samles rundt bålet til lunch for å innta en varm suppe hörer også med og er et sosialt og viktig höydepunkt under jaktdagen. Her mötes alle involverte rundt bålet og historiene fra dagens jaktsituasjoner var mange.  En flott dag har vi hatt i de Värmlandske skoger på Bynsberg HerregårdInga kommentarer:

Skicka en kommentar